Konsultacje

DATOWANIE UBIORU – GRATIS.

Pozostałe ceny netto.
***
Krótka notka uzasadniająca – 20 zł.
***
Dłuższe uzasadnienie z ogólnymi przykładami ubiorów z pism – 80 zł.
***
Kwerenda w celu znalezienia jak najbardziej podobnego stroju w pismach, niezależnie od rezultatu wyszukiwań (prawdopodobieństwo wystąpienia ubioru identycznego jest niemal zerowe) – 200 zł.
***
Opis katalogowy ubioru (po wcześniejszym wysłaniu dokładnych zdjęć wykonanych wg moich wytycznych),
2 000-5 000 znaków – 200 zł.