Artykuły

Tematy, w obrębie których się poruszam, to:
MODNY UBIÓR KOBIECY XIX i początku XX wieku.

NIE zajmuję się:
– strojami ludowymi
– strojami służących, ludzi biednych i mniejszości narodowych
– strojami dziecięcymi
– ubiorami męskimi

Artykuł o długości 15 000 – 20 000 znaków to koszt 400 zł netto.