Czyli czasy mody „titanicowej” i późniejszych radykalnych zmian okresu Pierwszej Wojny Światowej.