Czasy Janiny Eyre – jak to tłumaczono w jednym z pism polskich w latach 1860. Czasy Wichrowych wzgórz i Targowiska próżności.
I moja ulubiona dekada biedermeieru 😀