1 Czerwca Roku Pańskiego 2008
XIII Warszawski Turniej Rycerski o szablę Króla Zygmunta III WazyJa tam byłam, trochę zdjęć zrobiłam,
bez ładu i składu na stronę wrzuciłam :-)
Pragnę zauważyć, że chociaż nieliczne
zamieszczam stroje najbardziej historyczne.