Jan KrzyżanPan Henryk Krzyżan napisał: To "jest mój pradziadek Jan Krzyżan (1856-1926), zegarmistrz z Pleszewa."