Stanisława KrzyżanWykorzystuj±c fragment emaila pana Henryka Krzyżana
Na tym zdjęciu "jest moja babcia Stanisława Krzyżan z.d. M±kowska (1885-1969) na pensji dla panien w 1903 r.
(zrobione prawdopodobnie w ¦remie Wlkp.)"