Wirginja ze Skassów Wesołowska
zakład fotograficzny w Kaliszu