Napis z tyłu zdjęcia
"Antonina Grabowska z córkami
Wandą i Jadwigą. rok 1847 i 1850
ur.1821 - zmar. 1916
"
Sądząc z wieku dziewczynek na zdjęciu - młodsza ma 3 do 5 lat.
Te 5 może się wydawać przesadzone, ale dawniej dzieci były dużo mniejsze.
Dawne wykroje dla dzieci wydają się być dzisiaj wykrojami dla lalek.
Stąd datowanie zdjęcia na lata 1853-1855.