Cacilie ???Jedno z najstarszych zdjęć od pani Darii, najprawdopodobniej odbitka ferrotypu - lub innego starocia :-) -
zrobionego między 1845 a 1852 rokiem.