1836
MAGAZYN MÓDPismo pochodzi ze zbiorów Pana Adama Jakimiaka. Bardzo dziękuję za jego udostępnienie !


Ryciny zostały powklejane do numerów według numeracj na każdej z nich. Ale - UWAGA ! Proszę uważnie czytać opisy w tekście i sprawdzać je
z obrazkiem! Na przykład w numerze drugim podano opis do ryciny 4b i 2a. W rzeczywistości opis 4b odpowiada 1b. Na ogół podawany jest opis
ryciny b z poprzedniago numeru i a z bieżącego. Resztę błędów albo odnajdziecie sami - albo poczekacie aż ja będę miała czas to zrobić :-)


N' 1

strona 1
strona 2N' 2

strona 1
strona 2N' 3

strona 1
strona 2N' 4

strona 1
strona 2N' 5

strona 1
strona 2N' 6

strona 1N' 7

strona 1N' 8

strona 1N' 9

strona 1
strona 2N'10

strona 1
strona 2N' 11

strona 1
strona 2N'12

strona 1
strona 2N'13

strona 1
strona 2N'14

strona 1N'15

strona 1
strona 2N'16

strona 1
strona 2N'17

strona 1
strona 2N'18

strona 1
strona 2N'19

strona 1
strona 2N'20

strona 1N'21

strona 1
strona 2N'22

strona 1N'23

strona 1
strona 2N'24

strona 1N'25

strona 1
strona 2N'26

strona 1
N'27

strona 1
strona 2
N'28

strona 1
strona 2N'29

strona 1
strona 2
N'30

strona 1
N'31

strona 1
strona 2
N'32

strona 1
strona 2N'33

strona 1
strona 2N'34

strona 1
strona 2N'35

strona 1
strona 2N'36

strona 1
strona 2N'37

strona 1
strona 2N'38

strona 1N'39

strona 1
strona 2N'40

strona 1
strona 2N'41

strona 1
strona 2N'42

strona 1
strona 2N'43

strona 1N'44

strona 1N'45

N'46

strona 1
strona 2N'47

strona 1
strona 2N'48

strona 1N'49

strona 1
strona 2N'50

strona 1
strona 2N'51

strona 1 WADLIWA
strona 2N'52

strona 1